Privacy belediging van Galleon

Privacy belediging

Wij zetten ons in voor de bescherming van uw gegevens en verzamelen en gebruiken deze alleen in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Wij nemen passende maatregelen om uw privacy te beschermen. Als u ons gevoelige informatie verstrekt (zoals een creditcardnummer voor een bestelling), nemen wij redelijke maatregelen om die informatie te beschermen, zoals het versleutelen van uw creditcardnummer. Wij nemen ook redelijke veiligheidsmaatregelen om opgeslagen persoonlijke informatie te beschermen. Kredietkaartnummers worden alleen gebruikt voor de verwerking van betalingen en worden niet opgeslagen voor marketingdoeleinden.

Uw recht op gegevensbescherming is zeer belangrijk. Wij erkennen dat u ons uw persoonlijke informatie geeft in het vertrouwen dat wij deze op verantwoorde wijze zullen gebruiken. Wij vinden dat deze informatie alleen mag worden gebruikt om u beter van dienst te kunnen zijn. Daarom hebben wij een beleid om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

WEBSITE-COPYRIGHT

Copyright (c) 2006 Galleon Ltd - Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld, zijn deze materialen (inclusief zonder beperking alle artikelen, tekst, afbeeldingen, logo's, compilatie en ontwerp) Copyright (c) 2006 Galleon Ltd - Alle rechten voorbehouden. De materialen van Galleon Ltd mogen worden gekopieerd en verspreid op een beperkte basis voor niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat het gekopieerde materiaal intact blijft en alle kopieën duidelijk gemarkeerd zijn met de volgende mededeling: "Copyright (c) 2006 Galleon Ltd. Alle rechten voorbehouden." Deze materialen mogen niet worden gekopieerd of verspreid voor commerciële doeleinden of compensatie van welke aard dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Galleon Ltd.

VERZAMELDE INFORMATIE

Wij gebruiken uw IP-adres om problemen met onze server vast te stellen en onze website te beheren. Cookies worden door ons gebruikt om u inhoud aan te bieden die is afgestemd op uw interesses en om uw wachtwoord op te slaan zodat u het niet bij elk bezoek aan onze website opnieuw hoeft in te voeren. Daarnaast houden onze webservers informatie bij over bezoeken aan onze websites. Wij stellen bijvoorbeeld statistieken op waaruit blijkt hoeveel bezoekers onze websites dagelijks bezoeken, hoe vaak bepaalde bestanden op onze websites dagelijks worden opgevraagd en uit welke landen deze verzoeken afkomstig zijn. Deze geaggregeerde statistieken worden intern gebruikt om onze klanten betere diensten te verlenen en kunnen ook aan anderen ter beschikking worden gesteld. De statistieken ontvangen echter weer geen persoonsgegevens en kunnen niet worden gebruikt om dergelijke gegevens te verzamelen.

Onze websiteformulieren vereisen dat gebruikers contactinformatie (zoals naam en e-mailadres) invoeren en een contactpersoon en demografische informatie (zoals postcode en leeftijdsgroep) opgeven. Wij gebruiken de in de formulieren verstrekte klantcontactinformatie om gebruikers informatie over ons bedrijf en promotiemateriaal te sturen. Contactgegevens van klanten worden ook gebruikt om zo nodig contact op te nemen met bezoekers van de website.

Wij maken geen namen, adressen of rekeninginformatie van klanten bekend aan bedrijven die niet met ons verbonden zijn, behalve in de volgende gevallen:

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Wij hebben in uw belang geregeld dat alle creditcardtransacties via een beveiligde webserver worden verwerkt. Deze server kan zich in het buitenland bevinden. Uw kredietkaartgegevens worden niet in leesbare vorm op onze website opgeslagen, waardoor het risico dat onbevoegden tijdens de overdracht op het internet toegang krijgen tot de gegevens wordt beperkt. Telkens wanneer u bij ons een bestelling plaatst, moet u uw creditcardgegevens opnieuw invoeren, aangezien wij de gegevens niet opslaan.

Contact

Galleon Ltd gelooft dat de bescherming van het recht op privacy essentieel is voor de kwaliteit van haar klantenrelaties. Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, praktijken of het gebruik van deze website, neem dan contact op met Galleon