Algemene Voorwaarden Van Galleon

Algemene Voorwaarden de website

VRIJWARING

  1. Tenzij anders vermeld, is de informatie op deze website uitsluitend bestemd voor de personen die deze website bezoeken.
  2. De inhoud van deze website is door Galleon Systems Ltd met de grootste zorg samengesteld. Galleon Systems Ltd sluit alle garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie op deze website uit, voor zover dit wettelijk is toegestaan.
  3. Galleon Systems Ltd is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie in de materialen op deze website.
  4. Bepaalde (hyper)links op deze website leiden naar websites waarover Galleon Systems Ltd geen controle heeft. Als u deze links activeert, verlaat u de Galleon Systems Ltd website en Galleon Systems Ltd aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot het materiaal op websites waarover Galleon Systems Ltd geen controle heeft.
  5. Deze disclaimers zijn niet van toepassing op schade als gevolg van overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatig gedrag van Galleon Systems Ltd of haar werknemers.

De wetten van Engeland zijn van toepassing op de uitvoering en interpretatie van deze disclaimers en andere uitsluitingen. Indien een bepaling van deze disclaimers en andere uitsluitingen onwettig, nietig of om welke reden dan ook onuitvoerbaar is, dan wordt die bepaling scheidbaar geacht en heeft zij geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen.

WEBSITE-AUTEURSRECHTEN

Copyright (c) 2006 Galleon Systems Ltd - Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld, zijn deze materialen (inclusief zonder beperking alle artikelen, tekst, afbeeldingen, logo's, compilatie en ontwerp) Copyright (c) 2006 Galleon Systems Ltd - Alle rechten voorbehouden. De materialen van Galleon Systems Ltd mogen worden gekopieerd en verspreid op een beperkte basis voor niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat het gekopieerde materiaal intact blijft en alle kopieën duidelijk gemarkeerd zijn met de volgende mededeling: "Copyright (c) 2006 Galleon Systems Ltd . Alle rechten voorbehouden." Deze materialen mogen niet worden gekopieerd of verspreid voor commerciële doeleinden of compensatie van welke aard dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Galleon Systems Ltd.

Als u nog andere vragen heeft, neem dan rechtstreeks contact met ons op, of

Raadpleeg ons privacybeleid

Of onze algemene voorwaarden.