Garantie en onderhoud

Garantie

Galleon Systems garandeert dat het [productnaam] vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van één jaar, drie jaar of zes jaar [afhankelijk van het product]. De garantie begint op de datum waarop het apparaat door Galleon Systems is verzonden. Verlengde garanties zijn beschikbaar op aanvraag bij het Galleon Systems Sales Team.

De aansprakelijkheid van Galleon Systems onder deze garantie is beperkt tot het repareren of vervangen van het defecte apparaat naar keuze van Galleon Systems en het leveren van firmware-upgrades. In geval van reparatie moet het product worden teruggestuurd naar Galleon Systems.

Deze garantie is niet van toepassing indien reparaties nodig zijn als gevolg van natuurgeweld buiten de controle van Galleon Systems, zoals blikseminslag, stroompieken, misbruik, schade, verwaarlozing, of indien reparaties/wijzigingen zijn uitgevoerd of geprobeerd door iemand anders dan door Galleon Systems geautoriseerd personeel.

In geen geval zal Galleon Systems aansprakelijk zijn voor enige indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit de verkoop of het gebruik van dit product.

Deze afwijzing van aansprakelijkheid geldt zowel tijdens als na afloop van de garantieperiode. Galleon Systems wijst alle aansprakelijkheid voor impliciete garanties af, met inbegrip van impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

Technische ondersteuning, reparatie en retourzending

Voor technische ondersteuning voor een Galleon Systems product, neem contact op met Galleon Systems via de support website - Galleon Support

Wanneer u een ticket indient, ontvangt u een ticketnummer dat kan worden gebruikt om uw ondersteuning via het ondersteuningssysteem en aan de telefoon te volgen, wat ons helpt u de best mogelijke ondersteuning te bieden.